آموت

شرکت فنی مهندسی آموت

حرفه ای ترین شرکت مهندسی در غرب تهران

تماس با ما : ۵۶۶۰ ۷۲ ۴۴ – ۰۲۱

تهران ، شهرک گلستان

شنبه - چهارشنبه 8 صبح - 5 عصر

بالا

نظارت عالیه

نظارت عالیه :

نظارت عالیه به معنی نظارت دقیق بر انجام کار می باشد که توسط یک مهندس دارای صلاحیت انجام و دارای بخش هایی از جمله برنامه ریزی ، تعیین روش اجرای کار و کنترل پیشرفت کار می باشد.
در بحث نظارت عالیه ، اجرای کار با سرعت بهتر و انجام کار با دقت بیشتری انجام می پذیرد به نحوی که در هر بخش قبل از اجرا ، فاز ۲ آن طراحی و با توجه به سلیقه مالک اجرا می گردد . در قسمت برنامه ریزی ، مهندسی که نظارت عالیه پروژه را پذیرفته است ، برنامه ریزی می نماید که کار چگونه آغاز و در هر مرحله چه کسانی در ساختمان حضور یابند . به طور مثال مهندس مربوطه در صورت صلاح دید بعد از اجرای بتن ریزی در طبقه سوم ، در همان زمان شروع به دیوارچینی در طبقه اول مینماید تا سرعت انجام عملیات ساختمانی بالا برود . در قسمت تعیین روش اجرای کار مهندس مربوطه با توجه به شرایط و بودجه مالک شروع به طراحی فاز ۲ می نماید و تعیین می کند از چه متریال و نیروی انسانی بهره گرفته شود تا پروژه به بهترین شکل انجام پذیرد . در بخش کنترل پیشرفت کار ، مهندس مربوطه عملیات انجام شده را با برنامه زمانی مقایسه میکند ، به تحلیل می پردازد و در نهایت در صورت بروز انحراف از برنامه زمانی علت را جست وجوی و برای رفع آن می کوشد و پس از اتمام کامل پروژه ، ساختمان را به مالک تحویل می دهد.

 

وظایف ناظر عالیه ساختمان

– مسئولیت بازبینی و اظهار نظر درخصوص طراحی فنی پروژه 
– پیگیری نقشه هایی چون ساخت از پیمانکار در هر مرحله از ساخت
– تائید مصالح مورد استفاده در پروژه، و تطبیق آن با مشخصات ذکر شده نقشه های اجرائی و مشخصات فنی و عمومی و آئین نامه های موجود.
– در کلیه جلسات کمیته های تخصصی، راهبردی و بقیه کمیته ها و کارگروه های مربوط به هر پروژه که تحت نظارت ناظر عالی می باشد حضور مستمر داشته و گزارشات هفتگی را بر اساس فرمت تهیه شده به مدیریت پیمان و نظارت شهرداری ارائه خواهد نمود.
– بررسی برنامه زمانبندی پروژه و پیگیری ابلاغ برنامه زمان بندی به وسیله دستگاه نظارت منطقه یا سازمان
– ناظر عالی نماینده حوزه معاونت فنی و عمرانی در کمیسیون های تحویل موقت و تحویل قطعی پروژه های منطقه و یا سازمان مربوطه می باشد.
– بازدیدهای مستمر از پروژه های تحت نظارت عالی و ارائه گزارش هفتگی (که عبارتند از: مشخصات فنی، پیشرفت فیزیکی، ایرادات پروژه، انطباق با برنامه زمانبندی تفصیلی و پیشنهاد و ارائه راهکارهای فنی و اجرایی جهت حل مشکلات پروژه)
– تهیه CD عکس از مراحل گوناگون اجرائی پروژه های تحت نظارت عالیه.
 پیگیری تنظیم صورتجلسات کارگاهی در زمان‌های مناسب

– پیگیری انجام نظارت مستمر بر پروژه با حساسیت بالا در مراحل مختلف با صدور مجوزهایی که آیتم قبلی تائید و شروع عملیات بعد صادر گردد برای نمونه ناظر پروژه حجم عملیات خاکی و تراز خاکبرداری را تائید نمائید و مجوز بتن مگر را صادر کند. همچنین انجام بتن مگر را تائید  و برای اجرای قالب بندی مجوز صادر نماید.

تفاوت ناظر عالیه با ناظر نظام مهندسی

اصلی‌ترین وظیفه ناظری که از طرف نظام مهندسی برای پروژه انتخاب می شود، انطباق نقشه ها با جزییات اجرای پروژه است. برای ناظر نظام مهندسی ضروری است که اتفاقات در پروژه روی روال قانونی و منطقی پیش برود و شاید مقوله ای مانند ” بهینه سازی و اقتصاد پروژه” اهمیت زیادی برای او نداشته باشد ولی در برابر ناظر عالی برای بهینه سازی پروژه و سود بیشتر کارفرما در کنار کار می‌ماند. همان گونه که اشاره شد ناظر عالیه می تواند در خرید مصالح به کارفرما مشاوره دهد.

 

نظارت عالیه