آموت

شرکت فنی مهندسی آموت

حرفه ای ترین شرکت مهندسی در غرب تهران

تماس با ما : ۵۶۶۰ ۷۲ ۴۴ – ۰۲۱

تهران ، شهرک گلستان

شنبه - چهارشنبه 8 صبح - 5 عصر

بالا

سند تفکیکی ساختمانی

سند تفکیک ساختمانی:

سندِ تفکیک ساختمان به معنی جدا کردن سندِ واحد های ساخته شده توسط مالک یا سازنده (هر یک از واحدها جداگانه دارای سندی می شوند) اما چه کاربردی دارد؟
به جهت خرید و فروش راحت ملک ، ملک باید دارای سند جداگانه یا سند تفکیکی باشد از این رو باید جهت دریافت این نوع سند (سندِ تفکیکی ساختمانی) برای جداسازی و تایین تکلیف هر واحد ، پس از اخذ پایان کار ساختمانی اقدام نمود.

همین صورت جلسه فقط برای” تعریف کردن تخمینی متراژ واحدهای مستقل و گفتن مساحت مربع آن ها و شماره گذاری آن ها به طور کامل می پردازد بدون اینکه به مالکیت خصوصی همه واحدها بپردازد.
۳-۱) مراحل اخذ سندِ تفکیکی ساختمانی به شرح زیر میباشد :
۳-۱-۱) مراجعه به سازمان نظام مهندسی جهت اخذ نقشه های صادره از سوی آن سازمان
۳-۱-۲) ارائه نقشه های دریافت شده از سازمان نظام مهندسی به اداره ثبت اسناد و املاک
۳-۱-۳) پس از انجام روال قانونی ، دریافت سند های تفکیکی ساختمان
۳-۲) زمان حدودی برای اخذ سندِ تفکیکی ساختمانی ۳۰ روز میباشد.

معنای تفکیک

تفکیک در معنای لغوی به معنی جدا کردن است. در اصطلاحات ثبتی، تقسیم قطعه زمینی به قطعات مختلف است. تفکیک یک فرایند کاملا اداری هست که با تقاضای مالک (مالکین)، از سوی اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک جهت املاک مشاع و غیر مشاع انجام پذیرفته و در نتیجه ملک به چند قسمت با مشخصات معین، تبدیل می گردد.
اکثرا عمل تفکیک املاک (اعیان) با اخذ گواهی پایان کار از شهرداری توسط مالکین و پیوست تصویر مصدق آن به تقاضای دفاتر اسناد رسمی جهت تفکیک و تحویل به ادارات ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک شروع می شود.

سندِ تفکیک ساختمان به معنی جدا کردن سندِ واحد های ساخته شده توسط مالک یا سازنده (هر یک از واحدها جداگانه دارای سندی می شوند) اما چه کاربردی دارد؟
به جهت خرید و فروش راحت ملک ، ملک باید دارای سند جداگانه یا سند تفکیکی باشد از این رو باید جهت دریافت این نوع سند (سندِ تفکیکی ساختمانی) برای جداسازی و تایین تکلیف هر واحد ، پس از اخذ پایان کار ساختمانی اقدام نمود.

همین صورت جلسه فقط برای” تعریف کردن تخمینی متراژ واحدهای مستقل و گفتن مساحت مربع آن ها و شماره گذاری آن ها به طور کامل می پردازد بدون اینکه به مالکیت خصوصی همه واحدها بپردازد.
 مراحل اخذ سندِ تفکیکی ساختمانی به شرح زیر میباشد :
۱ مراجعه به سازمان نظام مهندسی جهت اخذ نقشه های صادره از سوی آن سازمان
۲ ارائه نقشه های دریافت شده از سازمان نظام مهندسی به اداره ثبت اسناد و املاک
۳ پس از انجام روال قانونی ، دریافت سند های تفکیکی ساختمان
۴ زمان حدودی برای اخذ سندِ تفکیکی ساختمانی ۳۰ روز میباشد.

معنای تفکیک

تفکیک در معنای لغوی به معنی جدا کردن است. در اصطلاحات ثبتی، تقسیم قطعه زمینی به قطعات مختلف است. تفکیک یک فرایند کاملا اداری هست که با تقاضای مالک (مالکین)، از سوی اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک جهت املاک مشاع و غیر مشاع انجام پذیرفته و در نتیجه ملک به چند قسمت با مشخصات معین، تبدیل می گردد.
اکثرا عمل تفکیک املاک (اعیان) با اخذ گواهی پایان کار از شهرداری توسط مالکین و پیوست تصویر مصدق آن به تقاضای دفاتر اسناد رسمی جهت تفکیک و تحویل به ادارات ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک شروع می شود.

شرایط تنظیم کردن صورت جلسه سند تفکیکی آپارتمان چیست؟

پس از ساخت آپارتمان و اخذ گواهی پایان کار از شهرداری مالک باید تقاضای خود را از طریق دفتر اسناد رسمی به اداره ثبت بدهد سپس آن اداره ثبت جهت دریافت گواهی عدم بازداشت دستور استعلام می دهد و در صورت عدم بازداشت، برای معاینه محل و در نهایت تنظیم صورت جلسه تفکیکی اقدام می شود.

 

سندِ تفکیکی ساختمانی
صورت جلسه تفکیکی پارکینگ چیست؟

در این مورد ، در ساخت آپارتمان ها حتما باید پارکینگ و انباری هر واحد مشخص شود تا این موضوع در صورت جلسه تفکیکی و سند مالکیت ملک قید شود.

هزینه تنظیم صورت جلسه تفکیکی چقدر میباشد؟

هزینه تفکیک به میزان قیمت ارزش معاملات به روز خواهد بود و منظور از آن ، روزی است که درخواست تفکیک داده شده است.

اخذ گواهی پایان کار و تنظیم صورت جلسه تفکیکی و سند مالکیت، مهمترین مواردی است که در بحث پیش خرید آپارتمان می بایست مورد توجه قرار گیرد.

مدارک لازم برای صورت جلسه سند تفکیکی شامل شناسنامه و کارت ملی، ارائه گواهی پایان کار ساختمان و اسناد مالکیت می باشد.