آموت

شرکت فنی مهندسی آموت

حرفه ای ترین شرکت مهندسی در غرب تهران

تماس با ما : ۵۶۶۰ ۷۲ ۴۴ – ۰۲۱

تهران ، شهرک گلستان

شنبه - چهارشنبه 8 صبح - 5 عصر

بالا

برگ مهندسی چیست؟

برگ سبز مهندسی یا برگ تعهد مهندسی چیست؟

برگه مهندسی یا برگ تعهد مهندسی به طور کلی تضمینی است برای طراحی اصولی چهار گرایش (معماری ، سازه ، تاسیسات الکتریکی و تاسیسات مکانیکی) طبق ضوابط موجود در مباحث مقررات ملی ساختمان و شهرداری های مناطق مختلف.

برگ مهندسی یا برگ تعهد مهندسی چه کاربردی دارند؟

برگ مهندسی یا برگ تعهد مهندسی ، در زمان اخذ مجوز ساختمانی کاربرد دارند که مراحل آن را به جهت اطلاع سازندگان و کارفرمایان محترم بیان میکنیم :

 1. تشکیل پرونده :

 به منظور اخذ مجوز ساختمانی در نخستین مرحله باید به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک شهر در منطقه مورد نظر مراجعه کرده و درخواست خود را ثبت نماییم.

 • مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده :
 • اصل و کپی سند ملک
 • اصل و کپی بنچاق ملک
 • اصل و کپی شناسنامه و کارت ملی مالک یا مالکین
 • قبض برق یا گازی که دارای کد پستی ملک باشد.
 • تکمیل فرم تشکیل پرونده توسط مالک یا نماینده قانونی وی
 • اصل و کپی وکالتنامه در صورت دارا بودن وکیل
 1. اخذ دستور نقشه :

پس از تشکیل پرونده در دفتر خدمات الکترونیک شهر ، پرونده مورد نظر با تمام مدارک ملکی و سندی ، به شهرداری منطقه مربوطه ارجا میشود و پس از بررسی توسط کارشناسان شهرداری بعد از گذشتن حدودا ۲روز کاری دستور نقشه ملک مذکور چاپ میشود.

 • اطلاعات موجود در دستور نقشه :
 • مشخصات مالک
 • مشخصات ملک
 • مساحت زمین پس از اصلاحی
 • عرض گذر
 • پیش آمدگی (کنسول)
 • کاربری ملک بر اساس طرح تفصیلی موجود
 • حداکثر تراکم مجاز
 1. قرارداد با یک شرکت مهندسین مشاور خبره :

پس از اخذ دستور نقشه ، حال نیاز به نیروی متخصص داریم تا طراحی های لازم و پیگیری های پس از ارسال نقشه را دنبال کند . ما در شرکت مهندسی آموت ، با تکیه بر دانش روز و نیروهای جوان ، محیطی را جهت بهترین بهره برداری برای شما مالکین محترم فراهم کردیم.

انواع برگ سبز مهندسی + عکس

 1. برگ سبز معماری
 2. برگ سبز سازه (محاسبات)
 3. برگ سبز تاسیسات الکتریکی و مکانیکی
 4. برگ سبز نظارت
برگه سبز معماری

1. برگ سبز معماری :

برگ سبز معماری یا برگ تعهد معماری به طور کلی به معنی تایید نقشه های طراحی شده توسط مهندس معمار میباشد اما به طور جز و دقیق به جهت اطلاع سازندگان و دانشجویان رشته های مهندسی معماری و مهندسی عمران اینگونه تعریف میشود که : در اولین مرحله پس از عقد قرارداد بین مالک و شرکت مهندسی ، طراحی بخش معماری با رعایت اصول ، قوانین و ضوابط شهرداری ، نظام مهندسی و آتش نشانی آغاز میگردد و پس از به تایید رسیدن آن توسط مالک ، برگ سبز معماری به انضمام نقشه های طراحی شده جهت تایید نقشه ها ، به دفتر خدمات الکترونیک شهر به جهت کنترل ارجا میشود.

2. برگ سبز سازه (محاسبات) :

برگه سبز سازه (محاسبات) همانند برگه سبز معماری در تعریف کلی به معنی تایید نقشه های طراحی شده توسط مهندس سازه میباشد اما به طور جز و دقیق به جهت اطلاع سازندگان و دانشجویان رشته های مهندسی معماری و مهندسی عمران اینگونه تعریف میشود که : پس از تایید نقشه های معماری و اعلام عوارض توسط شهرداری و پرداخت آن توسط مالک وارد مرحله جدیدی از روند دریافت مجوز ساختمانی با عنوان پیش نویس میشود ، در این مرحله طراحی های بخش سازه انجام میشود و پس از طراحی برگه تعهد سازه یا همان برگه سبز سازه (محاسبات) به منظور تایید نقشه های طراحی شده توسط مهندس سازه به جهت استعلام به دفتر خدمات الکترونیک شهر ارائه میگردد.

برگه سبز سازه

3. برگ سبز تاسیسات الکتریکی و مکانیکی :

برگه سبز تاسیسات الکتریکی و مکانیکی همانند برگه سبز معماری و برگه سبز سازه (محاسبات) در تعریف کلی به معنی تایید نقشه های طراحی شده توسط مهندسین تاسیسات الکتریکی و مکانیکی میباشد اما به طور جز و دقیق به جهت اطلاع سازندگان و دانشجویان رشته های مهندسی برق و مهندسی مکانیک اینگونه تعریف میشود که : همزمان با طراحی سازه میتوان طراحی تاسیسات الکتریکی و مکانیکی را آغاز نمود و پس از طراحی صورت گرفته توسط مهندسین تاسیسات الکتریکی و مکانیکی ، برگه تعهد تاسیسات الکتریکی و مکانیکی یا همان برگه سبز تاسیسات الکترکی و مکانیکی به منظور تایید نقشه های طراحی شده توسط مهندسین تاسیسات الکتریکی و مکانیکی به جهت استعلام به دفتر خدمات الکترونیک شهر ارائه میگردد.

4. برگ سبز نظارت :

پس از انجام طراحی های صورت گرفته توسط مهندسین معماری ، سازه ، تاسیسات الکتریکی و تاسیسات مکانیکی از طرف نظام مهندسی برای ملک مذکور به منظور نظارت بر انجام پروژه ، مهندس ناظر معرفی میگردد و مطابق با برگ سبز نظارت مسئولیت بروز خطر و هر گونه مشکل احتمالی به عهده مهندس ناظر میباشد.

برگه سبز نظارت
برگه مجری ذیصلاح

5. برگ مجری ذیصلاح :

مجری (مجری ذیصلاح) به شخصی گفته میشود که دارای پروانه اشتغال معتبر با صلاحیت اجرا از سازمان نظام مهندسی کشور باشد و وظیفه ی اجرای اصولی سازه را بر عهده دارد.
برگ مجری ذیصلاح ، تعهد وجود یک مجری کار بلد و کارآمد در سازه را تایید میکند.

مشخصات بر روی برگ های مهندسی :

 1. مشخصات مهندس دارای صلاحیت
 2. نام و نام خانوادگی مالک
 3. مشخصات ملک
 4. مهر و امضاء مهندس دارای صلاحیت
 5. امضاء مالک (در دفاتر اسناد رسمی گواهی امضاء گردد)

برای دیدن از نمونه کارهای بیشتر ما لطفا به آدرس اینستاگرام ما مراجعه کنید و یا به سایت قسمت پروژها .