آموت

شرکت فنی مهندسی آموت

حرفه ای ترین شرکت مهندسی در غرب تهران

تماس با ما : ۵۶۶۰ ۷۲ ۴۴ – ۰۲۱

تهران ، شهرک گلستان

شنبه - چهارشنبه 8 صبح - 5 عصر

بالا

برگ سبز نظارت

برگِ سبز نظارت

پس از انجام طراحی های صورت گرفته توسط مهندسین معماری ، سازه ، تاسیسات الکتریکی و تاسیسات مکانیکی از طرف نظام مهندسی برای ملک مذکور به منظور نظارت بر انجام پروژه ، مهندس ناظر معرفی میگردد و مطابق با برگ سبز نظارت مسئولیت بروز خطر و هر گونه مشکل احتمالی به عهده مهندس ناظر میباشد.

برگ سبز نظارت

با شروع شدن کار اجرایی ساختمان چند ناظر(بستگی به مشخصات کلی بنا ممکن است یک ناظر هم باشد.) از سوی سازمان های نظام مهندسی برای پروژه معرفی می شد . مسئولیت ناظر، نظارت بر اجرای درست کار می شود و برگِ سبز نظارت گواهی تضمین است بر انجام شدن نظارت دقیق و کامل توسط ناظر می باشد . ناظر مطابق برگ تعهد نظارت مسئول نظارت دقیق و کامل بر ساختمان است و هر طور نقص احتمالی به عهده ایشان می باشد.

برگ سبزِ نظارت

اجرای ساختمان ها فقط باید توسط افراد دارای صلاحیت و با شرایطی که قوانین و مقررات تعیین شده است، انجام گردد. با درنظر گرفتن به این موضوع پیگیری های مهندسان عضو سازمان های نظام مهندسی و نامه های صادر شده از جهت این سازمان ها و همچنین مقرراتی که سوی مهندسان ناظر برای بکارگیری مجری به مالکان و سرمایه گذاران تکلیف می گردد دلیل شده است تا درزمان ماههای اخیر تقاضاهای زیادی برای برگ تعهد مجری در بازار ساخت و ساز بوجود بیاید . ولی مهندسان مجری محترم قبل از صدور برگ تعهد اجرا باید مطالعات ویژه ای در حوزۀ مسئولیت ها و اختیارات خود داشته باشند تا فعالیت حرفه ای در این زمینه برای ایشان ایجاد آسیب و خسارت ننماید . به دلیل آنکه مهندسان مجری متعددی با ورود بی مطالعه در این زمینه متحمل خسارات سنگین ۵۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان شده اند.

خدمات نظارت بر ساختمان

خدمات نظارت فنی مهندسین ناظر، بعد از انعقاد قرارد بین مالک و ناظر و تایید برگ تعهد نظارت شروع به عملیات توسط ناظر، استارت میخورد. مهندس ناظر بر عملیات ساختمانی نظارت کامل دارد. در مواردی که نیاز به حضور ۴ ناظر از چهار رشته است، نظارت ساختمان دست جمعی بوده و اصلا نباید نوبتی و جداگانه باشد . ساختمان هایی که برای ساخت آن ها از نظارت مهندسین ناظر استفاده نشده است موفق به گرفتن پایان کار شهرداری نمیشوند . دریافت پایان کار نیاز به داشتن مهندس ناظر و دارا بودن برگه نظارت ساختمان می باشد. برای اخذ پایان کار شهرداری شما موظف به ارائه برگه تعهد نظارت ، برگ تعهد نظارت معماری و برگ تعهد نظارت سازه و برگ تعهد نظارت تاسیسات  می باشید. در برگه تعهد نظارت، مهندس ناظر قوانینی را متعهد می شود که باید کار نظارت بر ساختمان را بر طبق این قوانین پیش ببرند.  مهندس ناظر متعهد می شود که بر طبق مصوبه های قانون شهرداری و مفاد نقشه مصوب شده کار نظارت به ساختمان را انجام دهد و درصورتیکه مجبور به ترک نظارت بر ساختمان شد ، باید گزارش دقیقی را از روند انجام کار تا کنون را به سازمان نظام مهندسی ارائه نماید.

در برگه تعهد نظارت همچنین گفته شده است که اگر مهندس ناظر در نظارت بر روند ساخته شدن ساختمان تعلل نماید و یا بر خلاف مندرجات پروانه صادره اقدام نماید صاحب پلاک مراتب را به شکل کتبی به شهرداری اعلام می نماید و تا پیش از این که مهندس ناظر جدید معرفی شود هیچ اقدامی برای ادامه ساخت ساختمان انجام نمی شود و از انجام هر گونه کار ساختمانی باید پجلوگیری شود. صاحب پلاک در برگه تعهد نظارت همچنین تعهد می نماید ، در صورتی که خلاف مندرجاتی که در قانون و مقررات آمده عمل شود در صورت به وجود امدن هر مشکلی حق اعتراض از جانب وی در برابر قوانین سلب می شود.

تعهدات مهندس ناظر ساختمان

مهندس ناظر بر طبق برگ تعهد نظارت مکلف است نظارت لازم بر حسن اجرای عملیات ساختمان را به عمل اورد و در صورت عدم نظارت و یا عدم رعایت اصول فنی ومعماری در نظارت به تشخیص کمیته نظارت سازمان و شرکت شهرک‌های صنعتی شهرداری مربوطه و کارفرما بعد از بررسی قرار داد، تعهد نظارت فسخ و هزینه نظارت تا این مرحله محاسبه و توسط کارفرما به مهندس ناظر پرداخت می‌شود.

 

خدمات نظارت بر ساختمان
خدمات نظارت بر ساختمان

مراحل نظارت عبارتند از:

۱- شالوده

۲- اسکلت سازه

۳- سفت کاری

۴- نازک کاری

۵- تائید گواهی پایان کار بعد از اتمام نما سازی

تعهدات مهندس ناظر تاسیسات

مهندس ناظر تاسیسات بر طبق برگ تعهد نظارت مکلف است بر عملیات اجرایی تاسیسات ساختمانی که تحت نظارت آن اجرا می گردد از لحاظ انطباق تاسیسات ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه ها و محاسبات فنی ضمیمه آن نظارت کرده و در آخر کار مطابقت عملیات اجرایی تاسیسات ساختمان را با مدارک فوق گواهی نماید .

مراحل نظارت عبارتند از :

الف : بررسی محل داکت ها و رایزر ها و مجاری ورودی و خروجی تاسیسات مکانیکی و برقی
ب : بررسی اجرای عملیات خطوط برقی و مکانیکی و تست آنها
ج : بررسی نصب و راه اندازی تجهیزات مکانیکی و الکتریکی و لوازم بهداشتی
د : بررسی و تست و راه اندازی نهایی