آموت

شرکت فنی مهندسی آموت

حرفه ای ترین شرکت مهندسی در غرب تهران

تماس با ما : ۵۶۶۰ ۷۲ ۴۴ – ۰۲۱

تهران ، شهرک گلستان

شنبه - چهارشنبه 8 صبح - 5 عصر

بالا

برگه سبز معماری

برگه سبز معماری

برگه سبز معماری یا برگ تعهد معماری به طور کلی به معنی تایید نقشه های طراحی شده توسط مهندس معمار میباشد اما به طور جز و دقیق به جهت اطلاع سازندگان و دانشجویان رشته های مهندسی معماری و مهندسی عمران اینگونه تعریف میشود که : در اولین مرحله پس از عقد قرارداد بین مالک و شرکت مهندسی ، طراحی بخش معماری با رعایت اصول ، قوانین و ضوابط شهرداری ، نظام مهندسی و آتش نشانی آغاز میگردد و پس از به تایید رسیدن آن توسط مالک ، برگه سبز معماری به انضمام نقشه های طراحی شده جهت تایید نقشه ها ، به دفتر خدمات الکترونیک شهر به جهت کنترل ارجا میشود.

برگه سبز معماری و سایر برگِ سبز ها که شامل برگِ سبز محاسبات ، برگِ سبز تعهد طراحی معماری ، برگِ سبز تاسیسات الکتریکی و برگِ سبز مکانیک هستند و همچنین برگِ سبز طراحی معماری تهیه نقشه‌های معماری و برگِ سبز تعهد نظارت در آغاز روند پرونده در دفتر خدمات برای صادر شدن جواز یا پروانه ساختمانی به مانند یکی از مدارک مورد نیاز توسط شرکت های ساختمان و معماری واجد صلاحیت ارائه می گردد. برگِ تعهد نقشه های معماری و برگِ طراحی معماری با نقشه های معماری باید مهر بشود و به واسطه شرکت های ساختمان و معماری مربوطه برای استعلام در سیستم شهرداری آن منطقه، به دفتر خدمات مربوطه تحویل داده می شود.

گام بعدی

گام بعد که باید در نظر داشت گرفتن برگِ سبز محاسبات ، برگِ سبز تاسیسات و برگِ سبز تعهد نظارت هست که پس از تایید شدن نقشه های معماری و صادرشدن فیش عوارض توسط شهرداری با نقشه های محاسبات و تاسیسات الکتریکی و مکانیکی توسط شرکت های دارای صلاحیت معماری و ساختمان برای استعلام در سیستم شهرداری، تحویل دفتر خدمات داده و در مرحله آخر نیز نقشه های مربوطه برای انجام مراحل بعدی صدور جواز باید بررسی شوند.

 

خدمات نظارت بر ساختمان

خدمات نظارت فنی مهندسین ناظر، بعد از انعقاد قرارد بین مالک و ناظر و تایید برگ تعهد نظارت شروع به عملیات توسط ناظر، استارت میخورد. مهندس ناظر بر عملیات ساختمانی نظارت کامل دارد. در مواردی که نیاز به حضور ۴ ناظر از چهار رشته است، نظارت ساختمان دست جمعی بوده و اصلا نباید نوبتی و جداگانه باشد . ساختمان هایی که برای ساخت آن ها از نظارت مهندسین ناظر استفاده نشده است موفق به گرفتن پایان کار شهرداری نمیشوند . دریافت پایان کار نیاز به داشتن مهندس ناظر و دارا بودن برگه نظارت ساختمان می باشد. برای اخذ پایان کار شهرداری شما موظف به ارائه برگه تعهد نظارت ، برگ تعهد نظارت معماری و برگ تعهد نظارت سازه و برگ تعهد نظارت تاسیسات  می باشید. در برگه تعهد نظارت، مهندس ناظر قوانینی را متعهد می شود که باید کار نظارت بر ساختمان را بر طبق این قوانین پیش ببرند.  مهندس ناظر متعهد می شود که بر طبق مصوبه های قانون شهرداری و مفاد نقشه مصوب شده کار نظارت به ساختمان را انجام دهد و درصورتیکه مجبور به ترک نظارت بر ساختمان شد ، باید گزارش دقیقی را از روند انجام کار تا کنون را به سازمان نظام مهندسی ارائه نماید.

در برگه تعهد نظارت همچنین گفته شده است که اگر مهندس ناظر در نظارت بر روند ساخته شدن ساختمان تعلل نماید و یا بر خلاف مندرجات پروانه صادره اقدام نماید صاحب پلاک مراتب را به شکل کتبی به شهرداری اعلام می نماید و تا پیش از این که مهندس ناظر جدید معرفی شود هیچ اقدامی برای ادامه ساخت ساختمان انجام نمی شود و از انجام هر گونه کار ساختمانی باید پجلوگیری شود. صاحب پلاک در برگه تعهد نظارت همچنین تعهد می نماید ، در صورتی که خلاف مندرجاتی که در قانون و مقررات آمده عمل شود در صورت به وجود امدن هر مشکلی حق اعتراض از جانب وی در برابر قوانین سلب می شود.

تعهدات مهندس ناظر ساختمان

مهندس ناظر بر طبق برگ تعهد نظارت مکلف است نظارت لازم بر حسن اجرای عملیات ساختمان را به عمل اورد و در صورت عدم نظارت و یا عدم رعایت اصول فنی ومعماری در نظارت به تشخیص کمیته نظارت سازمان و شرکت شهرک‌های صنعتی شهرداری مربوطه و کارفرما بعد از بررسی قرار داد، تعهد نظارت فسخ و هزینه نظارت تا این مرحله محاسبه و توسط کارفرما به مهندس ناظر پرداخت می‌شود.

برگه سبز معماری
برگه سبز معماری

مراحل نظارت عبارتند از:

۱- شالوده

۲- اسکلت سازه

۳- سفت کاری

۴- نازک کاری

۵- تائید گواهی پایان کار بعد از اتمام نما سازی

تعهدات مهندس ناظر تاسیسات

مهندس ناظر تاسیسات بر طبق برگ تعهد نظارت مکلف است بر عملیات اجرایی تاسیسات ساختمانی که تحت نظارت آن اجرا می گردد از لحاظ انطباق تاسیسات ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه ها و محاسبات فنی ضمیمه آن نظارت کرده و در آخر کار مطابقت عملیات اجرایی تاسیسات ساختمان را با مدارک فوق گواهی نماید .

مراحل نظارت عبارتند از :

الف : بررسی محل داکت ها و رایزر ها و مجاری ورودی و خروجی تاسیسات مکانیکی و برقی
ب : بررسی اجرای عملیات خطوط برقی و مکانیکی و تست آنها
ج : بررسی نصب و راه اندازی تجهیزات مکانیکی و الکتریکی و لوازم بهداشتی
د : بررسی و تست و راه اندازی نهایی