آموت

شرکت فنی مهندسی آموت

حرفه ای ترین شرکت مهندسی در غرب تهران

تماس با ما : ۵۶۶۰ ۷۲ ۴۴ – ۰۲۱

تهران ، شهرک گلستان

شنبه - چهارشنبه 8 صبح - 5 عصر

بالا

برگه سبز سازه (محاسبات)

برگ تعهد سازه (محاسبات)

همانند برگه سبز معماری در تعریف کلی به معنی تایید نقشه های طراحی شده توسط مهندس سازه میباشد اما به طور جز و دقیق به جهت اطلاع سازندگان و دانشجویان رشته های مهندسی معماری و مهندسی عمران اینگونه تعریف میشود که : پس از تایید نقشه های معماری و اعلام عوارض توسط شهرداری و پرداخت آن توسط مالک وارد مرحله جدیدی از روند دریافت مجوز ساختمانی با عنوان پیش نویس میشود ، در این مرحله طراحی های بخش سازه انجام میشود و پس از طراحی برگه تعهد سازه یا همان برگ سبز سازه (محاسبات) به منظور تایید نقشه های طراحی شده توسط مهندس سازه به جهت استعلام به دفتر خدمات الکترونیک شهر ارائه میگردد.

برگِ سبز

برگِ سبز معماری و سایر برگِ سبز ها که شامل برگِ سبز محاسبات ، برگِ سبز تعهد طراحی معماری ، برگِ سبز تاسیسات الکتریکی و برگِ سبز مکانیک هستند و همچنین برگِ سبز طراحی معماری تهیه نقشه‌های معماری و برگِ سبز تعهد نظارت در آغاز روند پرونده در دفتر خدمات برای صادر شدن جواز یا پروانه ساختمانی به مانند یکی از مدارک مورد نیاز توسط شرکت های ساختمان و معماری واجد صلاحیت ارائه می گردد. برگِ تعهد نقشه های معماری و برگِ طراحی معماری با نقشه های معماری باید مهر بشود و به واسطه شرکت های ساختمان و معماری مربوطه برای استعلام در سیستم شهرداری آن منطقه، به دفتر خدمات مربوطه تحویل داده می شود.
گام بعد که باید در نظر داشت گرفتن برگِ سبز محاسبات ، برگِ سبز تاسیسات و برگِ سبز تعهد نظارت هست که پس از تایید شدن نقشه های معماری و صادرشدن فیش عوارض توسط شهرداری با نقشه های محاسبات و تاسیسات الکتریکی و مکانیکی توسط شرکت های دارای صلاحیت معماری و ساختمان برای استعلام در سیستم شهرداری، تحویل دفتر خدمات داده و در مرحله آخر نیز نقشه های مربوطه برای انجام مراحل بعدی صدور جواز باید بررسی شوند.

برگ سبز معماری چیست

طبیعتا شما که بعد از جستجوی عبارت برگه سبز معماری به اینجا رسیدید ، تمایل دارید راجب به آن بیشتر بدانید. اگر شما هم جز دسته از افرادی هستید که برایتان این سوال پیش آمده که کاربرد برگ سبز معماری چیست و قرا است در فرایند اجرای ساختمان چه تاثیری داشته باشد.  این پرسش نه تنها برای سازندگان و مجریان ساختمان ایجاد می شود بلکه برای دانشجویان و کاراموزان و همه عوامل در این صنف نیز ممکن است پیش بیاید.

برگ سبز تعهد مهندسین چیست؟

زمانی که شما قصد داشته باشید یک پروژه ساختمانی مثل آپارتمان را شروع کنید، لازم است که دستور نقشه و پروانه ساخت را آغاز در اختیار داشته باشید.  لذا برای اخذ دستور نقشه و پروانه ساخت ابتدا باید به دفاتر خدمات شهری مراجعه کنید. اما پیش از آن ، حتما می دانید که یک معمار باید طراحی نقشه را انجام داده باشد. ضمیمه نقشه ها برگ سبز وجود دارد. برگ سبز چندین برگ است که یکی از برگه های سبز ، برگ سبز تعهد معماری است و برای ضمانت نقشه ها به کار برده می شود. در حقیقت کاربرداین برگ برای معمار این است که از طریق آن تعهد می دهد که تمامی نقشه های طراحی شده توسط وی با بامقرارت ملی ساختمان مطابقت دارد.  در صورتی که اصول و قوانین مقررات ملی ساختمان در نقشه ها رعایت نشده باشد ، او مسئولیت کار را برعهده دارد. به بیان دیگر، برگ سبز معماری، تضمینی از پیشروی اصولی و صحیح کارها نزد ارگان ناظر بر ساخت و سازهای شهری است.

پس از این که این مراحل سپری شدند و نقشه ها به تصویب رسیدند، پروانه ساختمان صادر می شود. پس از آن مهندس سازه و مهندس تاسیسات الکتریکی و مکانیکی بر طبق نقشه های معماری، جهت طراحی سازه و تاسیسات ساختمان اقدام می نمایند.

سپس مهندس سازه وارد عمل می شود و پس از طراحی و محاسبات سازه باید برگ سبز محاسبات را امضا کند. این امضا تضمینی است بر رعایت قوانین و مقررات ملی ساختمان . این برگه نیز باید ضمیمه پرونده شما موقع مراجعه به دفاتر خدمات شهرداری باشد.  در رابطه با سایر بخش های اجرای ساختمان مثل تاسیسات نیز باید همین روند سپری شود.

برگه سبز سازه (محاسبات)

برگ سبز تعهد مهندسین چیست؟

برای این که یک پروژه معماری (مثلا ساختن یک آپارتمان) شروع شود، به دستور نقشه و پروانه ساخت احتیاج داریم. برای گرفتن دستور نقشه و پروانه ساخت باید به دفاتر خدمات شهرداری مراجعه شود، اما پیش از این کار، معمار باید طراحی نقشه های معماری را انجام دهد. ضمیمه نقشه ها برگ سبز می باشد. برگ سبز معماری که یکی از چندین برگ سبز می باشد، برای ضمانت نقشه ها کاربرد دارد. به تحویل این برگ، معمار تعهد می دهد که همه نقشه های تهیه شده توسط وی با مقررات ملی ساختمان سازگار هستند. در صورت مغایرت نقشه ها با اصول و مقررات، معماری که برگ سبز را ضمیمه نقشه های طراحی شده کرده است، باید جوابگو باشد. به بیان دیگر، برگ سبز معماری، تضمینی از پیشروی اصولی و صحیح کارها نزد ارگان ناظر بر ساخت و سازهای شهری است.

بعد از این که این مراحل سپری شدند و نقشه ها به تصویب رسیدند، پروانه ساختمان صادر می شود. بعد از آن مهندس سازه و مهندس تاسیسات الکتریکی و مکانیکی بر طبق نقشه های معماری، جهت طراحی سازه و تاسیسات ساختمان اقدام می نمایند.

مهندس سازه، پس از این که سازه را طراحی کرد، بایستی برگ سبز محاسبات را برای تضمین تطبیق داشتن کار با مقررات ملی ساختمان در هر مرتبه ارسال به دفاتر خدمات شهرداری، ضمیمه نماید. برگ سبز محاسبات، تاییدی است بر رعایت اصول و مقررات ملی ساختمان. در رابطه با تاسیسات نیز باید همین روند طی شود. برگ سبز تاسیسات برای تاسیسات الکتریکی که مربوط به سیم کشی و کارهای الکتریکی است و تاسیسات مکانیکی که داکت ها و رایزرها را در بر می گیرند، مجزا می باشد. طراح تاسیسات، هر بار که نقشه های تاسیسات تهیه شده را به دفاتر خدمات شهرداری می فرستد، باید برگ سبز تاسیسات را نیز برای صحه گذاشتن بر کار خود ضمیمه آن ها نماید. در آخر، اگر همه موارد به صورت صحیح انجام شوند، پروانه ساخت صادر خواهد شد.

در قانون جدید، شما از تاریخ صدور پروانه ساخت، یک ماه فرصت دارید تا تاییدیه طراحی نما را نیز اخذ نمایید. البته این قانون برای شهرهای مختلف، متفاوت است، اما در تهران، شما موظف به انجام آن هستید. بعد از این که تاییدیه نما نیز گرفته شد، عملیات اجرایی ساختمان آغاز میشود.

با آغاز عملیات ساخت، یک یا چند ناظر از طرف سازمان نظام مهندسی برای پروژه شما معرفی می شوند. ناظر باید مطابق برگ سبز ، تعهد نظارت بر اجرای اصولی کار نظارت خواهد کرد. هر گونه خطایی که در عملیات اجرایی اتفاق بیوفتد، بر عهده ناظر می باشد. صحیح پیش  رفتن کارهای اجرایی به وسیله برگ سبز تضمین می گردد.

برگ سبز معماری و سایر برگ ها در آغاز تشکیل پرونده در دفتر خدمات شهرداری برای صادر شدن پروانه ساخت به عنوان یکی از مدارک لازم توسط شرکت های معماری و ساختمانی دارای صلاحیت، ارائه می شوند. تمامی این برگ ها باید مهر بخورند تا دارای اعتبار باشند.

شرکت های معماری و ساختمانی، برای طی کردن مراحل صدور پروانه ساخت، خدمات زیر را ارائه می دهند:

  • برگ سبز تعهد معماری و نقشه های معماری فاز یک و دو
  • برگ سبز تعهد محاسبات و نقشه های تاسیسات فاز یک و دو
  • برگ سبز تعهد تاسیسات الکتریکی و مکانیکی و نقشه های تاسیسات الکتریکی و مکانیکی فاز یک و دو
  • برگ سبز تایید استحکام بنا و برگ پایان کار یا اتمام عملیات ساخت
  • برگ سبز مجری
  • مطالعات ژئوتکنیک خاک
برگ سبز تعهد