نماد سایت شرکت آموت

خدمات نظارت عالیه ( شرایط + قوانین + نمونه عکس )

در این مطلب تصمیم داریم به توضیح درباره خدمات نظارت عالیه اشاره کنیم پس در ادامه همراه ما باشید.

توضیح درباره خدمات نظارت عالیه

تسهیلات و خدمات برنامه ریزی ، انتخاب روش مناسب برای اجرای کار ، بازبینی و کنترل پیشرفت کار   ۱- مشاهده مجدد  و اعلام نظر در مورد شیوه جداسازی طرح به پروژه ها و کار  های مختلف از دید سپردن  به عوامل اجرا کننده (قسمت های عرضه خدمات مشاوره بر این کارهای جزئی و تکمیلی ، پیمانکاران و فروشندگان وسایل مورد نیاز ) که در مرحله طراحی کردن تفصیلی و اجرایی بر روی آن کار شده است .   ۲- انتخاب  فصل مشترک بین تسهیلات جداسازی شده قابل سپردن به قسمت های خدمات کمک کننده و مشاوره ای  برای اقدامات جزئی و تکمیلی، پیمانکاران و مسئول فروش تجهیزات و انتخاب مسئولیت هر یک .   ۳- مشاهده مجدد و اعلام نظر نسبت به جدول زمانی کلی اقدام طرح که در بخش طراحی تفصیلی و اجرایی تأمین شده است .   ۴- دنبال کردن برای ساخت سیستم برنامه ریزی و زیر نظر گرفتن پروژه به وسیله  پیمانکاران و مسئول فروش وسایل مورد نیاز و نظارت بر روند انجام آن.   ۵- چک کردن و تأیید برنامه زمانی تفصیلی قسمت های تسهیلات مشاوره ، پیمانکاران و مسئول فروش تجهیزات و دیگر عوامل درگیر در طرح و انجام هماهنگی میان برنامه های آن ها در فضای برنامه زمانی کلی با دقت به گزارش مقدماتی عامل های  بینش کارگاهی.   ۶- مشاهده و اعلام درست بودن برنامه تأمین قوای انسانی و ماشین آلات و ابزار پیمانکاران   ۷- مشاهده نتایج پیشرفت کار در ماه با جمع بندی نتیجه های قسمت های تسهیلات مشاوره، دستگاه بینش ، پیمانکاران و مسئولان فروش تجهیزات ، قیاس کردن عملیات انجام شده با جدول زمانی ، نمایش دادن راه حل مورد نیاز برای جبران آن ها و بازتاب در برنامه اصلاح نظر با توجه به نتیجه مقدماتی عوامل بینش کارگاهی.   ۸- اصلاح نظر و به روز کردن برنامه زمانی کلی با دقت  به پیشرفت کار و بر استناد بر  نتایج و تحلیل های دریافت شده با توجه به نتایج مقدماتی عامل های بینش کارگاهی
خدمات نظارت عالیه | نظارت عالیه | شرکت فنی و مهندسی آموت

خدمات نظارت عالیه | نظارت عالیه | شرکت فنی و مهندسی آموت

خدمات مهندسی

  ۱- مشاهده مجدد طراحی در مواقع لزوم و پیشنهاد تغییرات   ۲- مشخص کردن  شیوه بینش و تعیین بخش های بازدید کار   ۳- فراهم کردن فرم ها و مدارکی که مربوط به آزمایش ها ، مشاهده دوباره دوره ای کار و صادر کردن گواهی کامل شدن کار در بخش های مختلف، صورت کارکردها و دستور فعالیت   ۴- فراهم کردن  لیست آزمایش هایی که در کارگاه انجام میشود   ۵- فراهم کردن لیست ابزار آزمایشگاهی و ابزار ویژه و مخصوص   ۶- تهیه ، تنظیم کردن مدارک فنی  مانند استانداردهایی که برای ثابت نگه داشتن کیفیت کارها در کارگاه لازم می باشد .   ۷- مشاهده و تأیید لیست قوای انسانی مورد نیاز برای انجام کار   ۸- مشاهده و تأیید لیست ماشین آلات و ابزار برای انجام کار   ۹- فراهم کردن لیست مواد و مصالح عمده و  وسایل مورد نیاز برای طرح   ۱۰- فراهم دستورالعمل های نگهداری و مراقبت از مصالح و وسایل مورد نیاز در انبار کارگاه و بعد از نصب کردن   ۱۱- مشاهده و تأیید لیست اجزای یدکی و مواد مورد نیاز دوره به کارگیری  با تعیین دوره زمانی مربوط   ۱۲- پشتیبانی  و فراهم کردن دستورالعمل نگهداری و راهبردی وسایل مورد نیاز از سوی فراهم کنندگان آن ها ، تنظیم و تأیید بر کافی بودن این مدارک   ۱۳-اصلاح نظر احتمالی در رابطه با نقشه ها و مشخصات فنی با دقت به لزومات  اجرایی ، فراهم کردن نقشه ها و مدارک تصحیح شده در جهت مطابقت دادن با یافته ها و شرایط تازه و تأمین نیازهای برنامه زمانی   ۱۴- فراهم کردن نقشه های کامل کننده و  تفصیلی و نقشه بخش های جزئی اجرایی برای اجرای تمام کار تا میزانی که هیچ سختی و مشکلی که منشأ گرفته از ایراد و نقص نقشه یا دستور کار باشد ، در بهره برداری و استفاده به وجود نیاید ضمن هماهنگ کردن با عوامل بینشی کارگاهی .      

مطالب مرتبط :

 

اینستاگرام

آپارات

 

خدمات نظارت عالیه | نظارت عالیه | شرکت فنی و مهندسی آموت

   
خروج از نسخه موبایل