نماد سایت شرکت آموت

بیمه ساختمان | بیمه ساختمانی | دلایل بیمه گرفتن

بیمه ساختمان | بیمه ساختمانی چیست | بیمه

برای ساختمان سازی چه بیمه نامه هایی مورد نیاز است؟

عملیات ساختمان سازی

ساختمان سازی -یکی از پر ریسک ترین فعالیت ها، عملیات ساختمان سازی است که از همان ابتدای شروع کار خطرات گوناگونی کارگران و حتی کارفرماها و افراد ثالث همچون همسایگان را تهدید می کند.

اکثرا در هر فعالیت های ساختمان سازی حوادث بسیاری مثل خسارات جانی اتفاق می افتد که ممکن است جبران هر کدام از این خسارات برای هرکدام از کارفرما ها خیلی سخت باشد، به ویژه اگر خسارت فوت رخ دهد.

برای جبران کردن همچنین خسارت هایی بیمه نامه های مرتبط با فعالیت های ساختمانی از بایدهای کار هر سازه‌ای می باشد. با ما همراه باشید که بعضی از ویژگی های بیمه های ساختمان سازی را مورد بررسی قرار دهیم.

بیمه ساختمان | بیمه ساختمانی چیست | بیمه سه  بیمه نامه مهم در عملیات ساختمان سازی

بیمه مسئولیت ساختمان در قبال کارکنان

بیمه مسئولیت ساختمان در قبال اشخاص ثالث

بیمه تمام خطر پیمانکاران

معرفی بیمه مسئولیت ساختمان در قبال کارکنان

در زمان عملیات ساختمانی، از همان شروع فعالیت های تخریب، خاکبرداری، گودبرداری، پی کندن و احداث پی و مراحل احداث بناهای جدید هر خسارات جانی و مالی باید زیر پوشش بیمه قرار گیرد. با گرفتن بیمه مسئولیت ساختمان همه اشخاص حقیقی و یا حقوقی که در جریان عملیات ساختمانی در محل هستند ، مورد  بیمه فعالیت دارند تحت پوشش قرار می گیرند.

در این بیمه نامه اضافه بر کارگران ساختمانی ، کارفرما، مهندسین ناظر ،پیمانکاران فرعی و … همه افراد تحت پوشش بیمه قرار می گیرند.

تمامی پروژه ساختمانی با توجه به خطر ها و ریسک هایی که برای کارکنان و کارگران دارد نیازمند بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان ساختمانی است که این بیمه نامه از طرف مقامات قانونی اجباری شده است. از دید دیگر همان مقدار که یک پروژه ساختمانی می تواند برای کارگران خود حادثه ساز باشد برای اشخاص ثالث (دیگر) که در اجرای پروژه دخالتی هم ممکن است نداشته باشند می شود حادثه ساز قرارگیرد که برای جبران خسارت های وارد شده به اشخاص ثالث از طرف پروژه، چه مالی و چه جانی ، بیمه مسئولیت کارفرما در قبال اشخاص ثالث پیشنهاد می شود.

پوشش های بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان

-پوشش فوت

-پوشش نقص عضو

-تعدد دیات

-ماموریت‌های خارج از کارگاه

-اماکن وابسته به کارگاه

-مجریان مرتبط با عملیات ساختمان

-حوادث نقلیه موتوری به طور کامل

-مسئولیت پیمانکاران فرعی

-مسئولیت مهندسین ناظر یا مشاوران پروژه

-پرداخت خسارت بدون رای دادگاه

-پرداخت خسارت پزشکی بدون اعمال تعرفه

-مطالبات سازمان تامین اجتماعی برای هر کارگر

-برای خود شخص کارفرما. پیمانکار و …

-خسارت جانی اشخاص ثالث

-مابه‌التفاوت افزایش نرخ دیه هر سال اضافه بر میزان تعهدات خریداری شده در بیمه‌نامه حداکثر تا ۱ سال

-مابه‌التفاوت افزایش نرخ دیه هر سال اضافه بر میزان تعهدات خریداری شده در بیمه‌نامه حداکثر تا ۲ سال

-مابه‌التفاوت افزایش نرخ دیه هر سال اضافه بر میزان تعهدات خریداری شده در بیمه‌نامه حداکثر تا ۳ سال

-پرداخت غرامت روزانه کارگران

-پرداخت هزینه برای صدمات جسمی کارکنان بر اثر حوادث نامرتبط به فعالیت بیمه‌شده

معرفی بیمه مسئولیت ساختمان در قبال اشخاص ثالث

در زمان انجام هر عملیات ساختمانی، ممکن است که زیان های مالی و صدمات جسمانی به اشخاص ثالث که در فعالیت ساختمان سازی هیچ دخالتی ندارند وارد آید که ناشی از یکی از قسمت های عملیاتساختمانی باشد مانند تخریب، گودبرداری، نصب اسکلت و سایر کارهای عمرانی باشد.

با داشتن این بیمه نامه، مسئولیت کارفرما و بقیه عملیات اجرایی را به همه افراد اشخاص ثالث را زیر پوشش بیمه قرار می دهد ممکن است این فرد ثالث همسایه پروژه بوده و یا ماشینی باشد که کنار خیابان پارک کرده و دچار خسارت گردیده است.

برای استفاده از این پوشش باید از همان شروع کار تخریب و گودبرداری تا انتهای عملیات ساختمانی کارهای لازم در جهت خرید این بیمه نامه باید انجام گردد.

پوشش های بیمه ساختمان در مقابل اشخاص ثالث

-فوت

-نقص عضو

-هزینه های پزشکی

-خسارات مالی

-نشت زمین و ترک خوردن ساختمان های مجاور در اثر تخریب و گودبرداری ساختمان مورد احداث

-ریزش ساختمان های مجاور در اثر گودبرداری

-زیان مالی وارد به اثاثیه و تأسیسات ساختمانهای کناری به خاطر ریزش

– زیان به خیابان و پیاده رو و اموال عمومی شامل فضای سبز

– زیان وارد به تأسیسات زیر زمینی مانند خطوط انتقال آب گاز و تلفن

– زیان وارد به ماشین های عبوری و یا پارک شده در محیط اطراف پروژه به خاطر پرتاب مصالح ساختمانی

– زیان جانی شامل فوت و نقص عضو و هزینه های پزشکی همسایگان (ساکنین ساختمانهای مجاور)

-زیان جانی برای عابرین به خاطر سقوط و پرتاپ مصالح ساختمانی

-زیان جانی افراد ثالث که وارد محوطه ساختمان مورد بیمه می شوند

– زیان ناشی از دپو مصالح در خیابان و پیاده رو که ممکن است در عبور مردم اختلال ایجاد کند

اگر چنانچه هر کدام از این زیان های بالا اتفاق افتاد طبق سقف تعهدات بیمه نامه و شرایط بیمه نامه جبران خسارت از طرف شرکت بیمه انجام می شود.

بیمه تمام خطر پیمانکاران

اکثرا برای پروژه هایی که بزرگی پروژه خیلی بالا می باشد، بیمه همه ی خطر پیمانکاران برای داشتن ایمنی بیشتر باید انجام گردد. با داشتن این بیمه نامه همه زیان های فیزیکی که امکان دارد در جریان اجرای عملیات نصب، مونتاژ یا دمونتاژ انواع ماشین آلات و تجهیزات و نیز نصب هر سازه با اسکلت فلزی حتی در کارگاه های کوچک و بزرگ و … را زیر پوشش قرار می دهد.

پوشش این بیمه نامه از تاریخ شروع عملیات نصب آغاز می شود و در ادامه شامل دوره آزمایش و حتی به درخواست بیمه گذار برای دوره تحویل موقت ( دوره نگهداری یا تضمین) نیز می باشد.

این نکته را باید در خاطر داشته باشید که برای داشتن پوشش بالاتری برای ماشین آلاتی که در پروژه مورد استفاده قرار می گیرد می شود از بیمه ماشین آلات نیز استفاده کنید.

نکته بسیار ضروری این که در پوشش بیمه تمام خطر پیمانکاران ، پوشش فقط برای تاورکرین انجام می شود و برای سایر ماشین آلات باید از بیمه ماشین آلات استفاده شود.

اما نکته مهم و کاربردی در انتخاب بیمه نامه که در ابتدا عنوان شد بسته به ابعاد پروژه ،در پروژه های بزرگ مسکونی تجاری اداری بهینه است از ابتدا از بیمه تمام خطر پیمانکاران استفاده گردد این بیمه نامه یک بیمه نامه کامل می باشد که در خود بیمه ثالث ساختمانی ،بیمه ماشین آلات و مبلغ قرارداد پیمان، تاسیسات و تجهیزات ساختمانی ، برداشت ضایعات و حوادث طبیعی و .. را پوشش خواهد داد.

خدمات بیمه ساختمانی

اخذ پایان کار ساختمانی

اخذ مجوز ساختمانی

اخذ گواهی عدم خلاف ساختمانی

ما را در شبکه‌های اجتماعی نیز دنبال کنید

اینستاگرام

آپارات

خروج از نسخه موبایل